Hoe werkt het?

Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen dien je te zijn verwezen door je huisarts in verband met het vermoeden van een DSM-V stoornis (bijvoorbeeld een depressie of angststoornis). De verwijsbrief neem je mee naar je eerste afspraak. Op de verwijsbrief moet ook worden vermeld dat je bent verwezen naar de basisggz. Wanneer je bent verwezen naar de speciailistische ggz, dan zijn er andere instellingen en praktijken die dit bieden.

Tijdens de intake die maximaal 2 sessies in beslag neemt, stellen we samen een behandelplan op waarin wordt bepaald of het zal gaan om een kort, midden of lang traject. Dit komt neer op tussen de 4 en 11 gesprekken.

De prestaties zijn onderverdeeld in:

(max NZA-tarief 2020)


Kort: 1 t/m 5 gesprekken          € 503,47

Middel: 6 t/m 8 gesprekken      € 853,38

Intensief: 9 t/m 12 gesprekken €1383,65


Ook is er nog de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’


€   219,78

Het onvolledig behandeltraject geldt als na 1 a 2 gesprekken blijkt dat je niet op de juiste plek zit of zelf besluit de behandeling te stoppen, ongeacht de reden. (‘Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt en/of behandelaar’.)

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandsche Zorg Autoriteit in 2020 (NZA). Alle bedragen zijn vrij van BTW omdat het onder medische zorg valt.

Tarieven

Met verschillende verzekeringen heb ik een contract voor 2020, onder andere met Zilveren Kruis Achmea en DSW verzekeringen. Op de website van de verzekeraar kun je nakijken of ik een gecontracteerde zorgverlener ben. Ook zijn er restitutieverzekeringen die de behandeling volledig vergoeden.

Wanneer ik een contract heb met een verzekeraar dan gaat de factuur aan het eind van de behandeling rechtstreeks naar de verzekeraar. Wanneer ik geen contract heb kan de behandeling achteraf wel (gedeeltelijk, 55-100%) worden vergoed. Dit betekent dat de nota naar je huisadres wordt verzonden en dat je deze zelf betaald en vervolgens indient bij de zorgverzekeraar. Dan kan er dus sprake zijn van een eigen bijdrage.


Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte vergoeding kan je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij.

Eigen risico

De zorgverzekering 2020 kent een eigen risico van 385 euro. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.


Geen gebruik maken van uw verzekeraar

Indien je de behandeling liever niet declareert bij de verzekeraar of wanneer er sprake is van een psychische stoornis die door de zorgverzekeraar niet wordt vergoed (onverzekerd product), dan hanteer ik een tarief van 90 euro per consult van 45-55 minuten.