Hoe werkt het?

Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen dien je te zijn verwezen door je huisarts in verband met het vermoeden van een DSM-V stoornis (bijvoorbeeld een depressie of angststoornis). De verwijsbrief neem je mee naar je eerste afspraak. Op de verwijsbrief moet ook worden vermeld dat je bent verwezen naar de basisggz. Wanneer je bent verwezen naar de speciailistische ggz, dan zijn er andere instellingen en praktijken die dit bieden.

Tijdens de intake die maximaal 2 sessies in beslag neemt, stellen we samen een behandelplan op waarin wordt bepaald of het zal gaan om een kort, midden of lang traject. Dit komt neer op tussen de 4 en 11 gesprekken.

Tarieven

De tarieven voor behandeling in de BGGZ worden vastgesteld door de NZA, bij declaratie bij uw zorgverzekeraar wordt een percentage van dit tarief aan mij uitbetaald. Wanneer er geen contract is met zorgverzekeraar, dan wordt de factuur met vastgestelde tarief door NZA naar huis adres gestuurd. Deze kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar en dan wordt een percentage vergoed. Het overige deel is eigen bijdrage.

Tarieven

Mijn praktijk heeft contracten met verschillende verzekeringen, waaronder Zilveren Kruis Achmea, ONVZ en DSW verzekeringen. Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts en verwezen wordt wegens een stoornis die voldoet aan de DSM V wordt uw behandeling 100% vergoed uit de basisverzekering en wordt de behandeling ook rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Wanneer ik geen contract heb dan wordt meestal een percentage van de behandeling vergoed en is er een eigen bijdrage. Op de website van de verzekeraar kun je nakijken of ik een gecontracteerde zorgverlener ben. Ook zijn er restitutieverzekeringen die de behandeling volledig vergoeden.

Psychologische hulp wordt verrekend met uw eigen risico. De hoogte van dit bedrag verschilt per jaar. Informeer bij uw zorgverzekeraar.


Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte vergoeding kan je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij.

Eigen risico

Tarief Overig (zorg)product

Een aantal klachten en stoornissen valt niet onder de basisverzekering, dit geldt voor de aanpassingsstoornis, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek. Bij sommige verzekeraars wordt dit wel vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Is dit niet het geval, dan betaalt u zelf de kosten of soms wil uw werkgever hierin ondersteunen. Een verwijzing van uw huisarts is dan niet noodzakelijk.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2022: € 117,33 per sessie.

Het tarief in mijn praktijk is € 95,00 per sessie.